NOTE 13 – BANKINNSKUDD

< Back
A B C D E F G H
NOTE 13 – BANKINNSKUDD      
     
Konsernet har følgende bundne bankinnskudd      
2016 2015      
Skattetrekkskonti 3 969 5 376      
Bundet bankinnskudd husleiegaranti (*) 473 473      
Bundet bankinnskudd pensjonsforpliktelse (*) 7 512 6 729      
               
(*) Postene er klassifisert sammen med andre fordringer i balansen.      
       
     
Konsernets bankbeholdning pr 31.12 fordeler seg på de ulike valutaer som følger:      
2016 2015      
NOK 8 187 8 778      
EUR 0 0      
GBP 0 0      
USD 126 239 121 795      
Totalt 134 426 130 573      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.