NOTE 14 – RESULTAT PR AKSJE

< Back
A B C D E  
NOTE 14 – RESULTAT PR AKSJE    
  2016 2015    
Årsresultat (teller) 106 195 168 853  
Gjennomsnittlig utestående antall aksjer (nevner) 24 494 24 451    
Totalt antall aksjer utstedt 24 653 24 653    
Resultat pr aksje (NOK) 4.34 6.91    
Utvannet resultat pr aksje (NOK) 4.31 6.85    
           
This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.