NOTE 18 – EGENKAPITAL

< Back
A B C D E F G H I
NOTE 18 – EGENKAPITAL    
   
Selskapets største aksjonærer pr 31.12.2016    
   
31.12.2016 31.12.2015  
Navn eier Beholdning Andel i % Beholdning Andel i %    
Clipper AS 5 460 932 22.15% 5 460 932 22.15%    
Straen AS 5 405 157 21.93% 5 405 157 21.93%    
Audley AS 3 589 014 14.56% 3 589 014 14.56%    
Mertoun Capital AS 1 269 782 5.15% 1 182 000 4.79%    
Michael Steensland Brun 981 201 3.98% 981 201 3.98%    
SEB Prime Solutions Skandinaviska 956 346 3.88% 860 893 3.49%    
MP Pensjon PK 821 363 3.33% 821 363 3.33%    
Skagenkaien Eiendom 655 902 2.66% 655 902 2.66%    
Inge Steenslands Stiftelse 500 000 2.03% 500 000 2.03%    
Myhre Leif Harald 400 000 1.62% 400 000 1.62%    
Kontrari AS 382 352 1.55% 445 870 1.81%    
Solvang ASA 159 062 0.65% 202 184 0.82%    
Søgne Shipping AS 0 0.00% 0 0.00%    
Øvrige < 1% 4 071 726 16.52% 4 148 321 16.83%    
Totalt 24 652 837 100.00% 24 652 837 100.00%    
   
Styrets medlemmer og administrerende direktør eier eller kontrollerer pr 31.12.2016 aksjer i selskapet som følger:  
                 
Michael Steensland Brun 981 201          
Erik O. Jacobsen                
Wenche Rettedal 2 781          
Edvin Endresen (Adm. Dir.) 6 726          
                 
Foreslått utbytte    
Styret har foreslått å ikke utbetales utbytte for 2016. Det ble utbetalt NOK 2,- pr aksje i utbytte for 2015. Konsernet har ikke andre utbyttebegrensninger enn de som følger av Norsk lov.    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.