NOTE 19 – EGNE AKSJER

< Back
A B C D E F G
NOTE 19 – EGNE AKSJER
             
Konsernet har pr 31.12.2016 en beholdning av 159 062 stk egne aksjer.
Hensikten med tilbakekjøpet av egne aksjer er å tilby sine ansatte kjøp av aksjer i selskapet til rabattert pris.
             
This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.