NOTE 20 – ANDEL BYGGEKONTRAKT

< Back
A B C D E F G H
NOTE 20 – ANDEL BYGGEKONTRAKT
               
Solvang ASA signerte i 2015 to nybyggingskontrakter med Hyundai Heavy Industries pålydende totalt MUSD 153,4. Kontraktene gjaldt to Panamax nybygg med levering i 2017. Kontraktene var hele tiden tiltenkt Partrederiet Clipper Sirius DA, men grunnet begrenset tid i forbindelse med signering av kontraktene, ble de midlertidig plassert i Solvang ASA. Da endelig bankfinansiering var på plass ble de overført til det skipseiende selskapet, Partrederiet Clipper Sirius DA, som eies av Clipper Shipping AS (datterselskap av Solvang ASA). Nybyggingskontraktene ble endelig overført til partrederiet iform av Novation agreement april 2016.

Kontraktene var å regne som felleseid eiendel mellom Solvang (30%) og øvrige partredere via Audley Shipholding AS (70%). I forbindelse med betaling av første avdrag til verftet, mottok Solvang overføring fra Audley Shipholdning AS på TUSD 10 738 og betalte samlet TUSD 15 340 til verftet. Bokført innskudd på nybyggingskontrakt var dermed nettoført med TUSD 4 602 (TNOK 37 549), og representerte Solvang sin andel av innskuddet.

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.