Definisjoner

Ammoniakk / NH3
Brukes som råmateriale til kunstgjødselproduksjon.

Cbm
Kubikkmeter. Den vanligste måten å beskrive lastekapasiteten på et gasskip.

CoA
Contract of Affrightment. En kontrakt mellom reder og en kunde om transport av et minimum-maksimum volum av last til en avtalt fraktrate per tonn. Normalt over ett eller flere år.

CVC
Consecutive Voyage Contract. En kontrakt mellom reder og kunde om transport fra A til B og deretter i ballast tilbake til A igjen for å gjenta reisen fortløpende innenfor en gitt tidsperiode.

Dokking
Brukes som betegnelse på klassepålagt vedlikehold av et skip. Utføres normalt med femårsintervaller på nyere skip.

Fraktrate
Den pris kunden betaler til reder for den transporttjeneste som leveres. Kan være enten på per tonn basis eller per måned.

HMSK
Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet.

IFRS
International Financial Reporting Standards. Alle selskaper notert på Oslo Børs må følge denne regnskapsstandarden.

KPI
Key Performance Indicators. Nøkkeltall.

LGC
Large Gas Carrier. LPG-skip mellom 50.000 cbm og 70.000 cbm. Normal størrelse for nyere skip er 60.000 cbm.

LIBOR
London Interbank Offered Rate.

LPG
Liquefied Petroleum Gas.

LTI
Lost Time Incident ratio. Måler nivået på antall skader i et selskap eller en del av et selskap.

MGC
Mid-size Gas Carrier. LPG-skip mellom 20.000 cbm og 40.000 cbm. Normal størrelse for nyere skip er 38.000 – 40.000 cbm.

Panamax VLGC
Very Large Gas Carrier med en maksimum bredde på 32,2 meter. Dette gjør skipet i stand til å gå gjennom Panamakanalen.

Petrokjemiske gasser
Gasser som brukes som innsatsfaktor i den petrokjemiske industrien.

Semi-ref- / Ethylenskip
Et gasskip som kan frakte last både under høyt trykk så vel som fullt nedkjølt.

Spotrate
Den rate man oppnår ved å slutte skipet for en enkelt reise.

TC
Time Charter. En fast kontrakt til fast rate mellom reder og kunde for leie av skip i alt fra to måneder til flere år. Alle reiseavhengige kostnader slik som bunkers, kanal- og havneutgifter betales av kunden. Driftskostnader er for reders regning.

VLGC
Very Large Gas Carrier. LPG –skip med over 75.000 cbm lastekapasitet. Normal størrelse for moderne skip er 82.000 cbm. I motsetning til Panamax VLGC, kan ikke disse seile i Panamakanalen.