Leder

CEO Edvin Fjogstad

CEO Edvin Endresen

2016 var året LPG-markedet snudde etter en periode med historisk høye ratenivåer, der 2014 og 2015 nådde nivåer som segmentet aldri har sett tidligere.

Det stramme shippingmarkedet kom hovedsakelig fra nye eksportvolum av LPG fra USA, et produkt fra den raskt voksende skifergass- og oljeproduksjonen i perioden fra 2012 frem til i dag. I tillegg var det en prisforskjell på LPG mellom regioner, som skapte ekstra volum basert på arbitrasjemuligheter mellom vest og øst.

Men sterke forventinger til et godt marked, som deretter ble innfridd med to år til rekordnivåer, resulterte i høy ordrevillighet blant både nye og eksisterende aktører. På et tidspunkt var ordreboken i VLGC segmentet på mer enn 50 % av den eksisterende verdensflåten. 35 skip ble levert i 2015, 44 ble levert i 2016 og 28 er forventet levert i 2017. Dette måtte naturligvis påvirke VLGC ratenivået vesentlig i 2016, og markedet snudde brått tidlig på våren 2016, der de fleste trodde en skulle få med seg det tradisjonelle sommermarkedet. Slik gikk det altså ikke, og kombinasjonen av høyt antall nybyggleveranser, sammen med en ikke fungerende arbitrasje, resulterte i en tidligere og brattere markedskorreksjon enn forventet.

For Solvangs del var mye av 2016 dekket med eksisterende kontrakter, men for VLGC’ene våre som gikk på flytende kontrakter, fikk vi markedskorreksjonen i takt med markedet. Vi fikk også noen av LGC’ene våre ledige i løpet av året, og det var ingen tvil om at de nye kontraktene var priset til et annet nivå enn hva vi var vandt til de siste par år. For en organisasjon er det en brå omstilling, men vi har fulgt filosofien vår om å holde skipene i gang, og selv om nye kontrakter har vært på et vesentlig lavere nivå, har vi hatt lite og ingen ledigtid. Nå gjelder det å drive så økonomisk som mulig, mens vi beholder dagens kvalitetsnivå. Vi skal jobbe smartere, fortsette det kontinuerlige forbedringsprogrammet vårt, holde skipene i gang, og jobbe for å komme styrket ut av denne lavkonjunkturen i LPG markedet. Det har Solvang alle muligheter til å gjøre, vi har drevet meget konservativt, forskuddsbetalt på gjeld, og kan dermed stå imot et stramt marked i lang tid, og samtidig kunne benytte oss av muligheter for videre vekst som kommer opp i markedet.

Gjennom disse utfordrende tidene kan vi være veldig stolte over det vi har oppnådd. Vi har en stabil landbasert organisasjon med liten eller ingen turnover. En organisasjon som er i stand til å håndtere enhver teknisk, operasjonell og kommersiell utfordring uten å bruke ekstern ekspertise. Faktisk blir vår egen ekspertise ofte brukt av aktører innen shippingindustrien i Norge i form av rådgiving og deltakelse i felles utviklingsprosjekter.

Vi fortsetter å levere fremragende resultater i 2016 på alle viktige suksessområder; HMS, kundetilfredshet, kvalitet, CSR og finans.

  • Vi har dessverre en LTI i 2016, en fingerskade, men står nå med totalt kun 5 LTI gjennom de siste 9 år. Mindre potensielle hendelser skjer hver dag og vi kan aldri redusere vår aktpågivenhet når det gjelder sikkerhet.
  • Vi har et rekordlavt antall av mannskapet som blir erklært tjenesteudyktige etter helsesjekk. Våre kampanjer på helse virker!
  • Tilbakemeldinger fra kunder viser at vi står på for dem, leverer det vi skal på en korrekt og trygg måte, har de rette holdningene, og de kan stole på at vi er den langsiktige shippingpartneren som vil ivareta behovet deres.
  • Seks fartøy benytter nå fullskala eksosrensesystem, noe som forbedrer vårt miljøavtrykk betydelig, og våre fire nye bestillinger for levering i 2019 vil alle ha samme eksosrensesystem.
  • Vår kvalitetsstatistikk og inspeksjonsresultater er blant de beste i vårt segment med et snitt på kun 2,4 observasjoner pr OCIMF/SIRE inspeksjon i 2016.
  • Vi støtter SOS barnebyer i Filipinene samt andre lokale initiativ. Vi er medlem av MACN – det marine antikorrupsjonsnettverket, og vil etterkomme de gode selskapsrettslige prosedyrer innen den maritime industri som er beskrevet i operasjonscharteret.
  • Vi står sterkt rustet økonomisk til å komme gjennom lavkonjunkturen, med mulighet for å finne videre vekstmuligheter der prisene er attraktive.

På nybyggsiden har vi i 2016 hatt fokus på Panamax VLGC byggeprosjektet, hvor vi får levert to nye skip i 2017. Dette vil være en videreutvikling av våre to eksisterende Panamax VLGC skip, men med 5% større lastekapasitet og bedre drivstoffeffektivitet. Begge skipene skal på 10 års kontrakter til Phillips66 og representerer en av de største kontrakter Solvang noen gang har vunnet. Vi ser frem til levering i mai og august 2017 og oppstart av disse viktige kontraktene.

Solvang ASA har en sterk posisjon, både i markedet og i form av finansiell styrke. Vi tror på fremtiden og fortsetter vårt fokus på fremragende drift av våre skip, og alltid levere høy kvalitet til våre kunder.