VLGC

Etter de siste årene med rekordhøy inntjening fra skifergass boomen i USA, ble 2016 et utfordrende år for VLGC segmentet. Året var preget av et høyt antall nybyggleveranser og lukket arbitrasje mellom regioner. Konsekvensen ble lave rater og svak inntjening.

Den nedadgående trenden som startet i 2015, vedvarte til september 2016. Da nådde Baltic LPG (BLPG) indeksen et bunnpunkt på USD 18,4 USD per tonn. Dette tilsvarer omtrent USD 6 000 per dag, et nivå vi ikke har sett etter 2010.

Mange bestillinger av nye VLGC’er i de foregående årene medførte at totalt 44 nye VLGC’er entret markedet, tilsvarende 22% av eksisterende flåte ved inngangen av året. Samtidig ble kun to skip skrapet, og markedet måtte håndtere et tilbudssjokk som ikke ble balansert av en tilsvarende endring i etterspørsel. Med oljepriser varierende fra 45 til 55 USD og manglende prisforskjeller på LPG mellom regioner, falt antall VLGC laster ut av USA for første gang på 3 år sommeren 2016, til tross for at ny eksportkapasitet ble ferdigstilt. Eksporten ut av Midtøsten har vært relativ stabil gjennom året.

En viktig hendelse i 2016 er åpningen av den utvidede Panamakanalen, noe som forenkler frakt på VLGC’er mellom US Gulfen og Asia. Lavere kostnader på dette strekket, reduserer prisforskjellen som er nødvendig for å trigge økning i tonn mil etterspørsel.

Mot slutten av året flatet markedet tilsynelatende ut, og ratene kom igjen opp over driftskostnadsnivå. Gjennomsnittlig BLPG for 2016 ble rapporter til USD 30 per tonn, tilsvarende en inntjening (eksklusiv ventetid) på rundt USD 20 000 USD per dag.

Ser man på grunnlaget for markedet i 2017, er ikke utsiktene særlig lovende. Ordreboken med planlagte leveringer i 2017 er på 28 skip, tilvarende en forventet økning av tilbudssiden på 11%. De nye eksportfasilitetene ut av USA har i stor grad kommet i gang, og det forventes ingen større endringer i 2017. På lengre sikt vil etterspørslene etter LPG i Asia tilta, noe som sammen med økt produksjon i USA forventes å medføre voksende tonn mil etterspørsel, og indikerer høyere rater etter 2017.

Til LGC

VLGC rater

VLGC flåte