LGC

LGC markedet fulgte de samme bevegelsene som i VLGC markedet, og opplevede et krasj i rater, med ny bunnotering for TC ekvivalent inntjening i september. De fleste skipene var beskjeftiget i time charter markedet, og kun to skip var i spot markedet ved utgangen av året. Gjennom året var de fleste skipene beskjeftiget med frakt av LPG, og kun 30% seilte med Ammoniakk.

To nybygg ble levert til LGC flåten i fjor (Latsco), og totalflåten består nå av 24 skip. Ingen skip ble skrapet, og det er for tiden ingen nye skip i ordre.

Med størstedelen av flåten beskjeftiget i LPG, er markedet sterkt knyttet opp mot VLGC markedet, og det forventes dermed ingen vesentlig bedring av markedet i løpet av 2017.

Til Semi-Ref/Etylen

LGC rater

LGC flåte