Semi-Ref/Etylen

Sammenliknet med større semi-ref skip som frakter LPG, har etylenflåten hatt et noe mer stabilt år. Dette var drevet av et stramt etylenmarked i Asia, og økt eksport ut av både Nord- og Sør-Amreika. Eksport ut av Midtøsten, som er en viktig driver for dette markedet, bidro imidlertid ikke til økt trykk i markedet, da første halvår 2016 var preget av produksjonsproblemer ved flere anlegg. Forsinket oppstart av krakkere førte imidlertid til høyere eksportvolum enn forventet i andre halvår. Mot slutten av året tok ratene for alle skip med unntak av de store semi-ref skipene seg betydelig opp.

En ny utvikling i markedet i 2016 var åpningen av den første etan eksportfasiliteten i USA. Dette har så langt ikke påvirket den ordinære petchemhandelen, ettersom en voksende dedikert etanflåte med hovedsakelig større skip (midsize +) står for frakten av dette produktet.

Totalt 7 handysize semi-ref skip ble levert i 2016, mens 4 semi-ref skip ble skrapet. Dette inkluderte kun ett handysize semiref skip. På etylensiden ble kun tre nye etylenskip levert i 2016, en handysize og to mindre skip (12 000 cbm), mens to etylenskip ble skrapet. Trenden mot stadig større skip fortsetter, og gjenspeiles også i ordreboken som nå i hovedsak består av større skip. På bakgrunnen av markedsutviklingen og betydelig levering av nybygg, er det ikke overaskende at kun ett nytt skip (13 000 cbm Semi-ref) ble bestilt i fjor.

For den dedikerte etanfrakten ble det levert fem midsize skip og to Very Large Ethane Carriers.

Ser vi fremover forventes det at et utfordrende LPG marked og et høyt antall leveranser av semi-ref nybygg vil fortsette å holde markedet under press. Støttet av økt tonn mil etterspørsel fra økning i eksport av etylen og propylen ut av USA, samt en begrenset ordrebok innenfor etylensegmentet, forventes det at markedet stabiliserer seg fremover. Økning i frakt over lengre distanser fra Amerika mot Asia gir et positivt signal for de større etylenskipene fremover.

Semi-Ref/Etylen rater

Semi-Ref/Etylen flåte