Årsberetning

Resultatutvikling 2011-2016 (mill. NOK.) før skatt

Resultatet for 2016 viser en markant nedgang fra 2015, der den største faktor er nedskriving av skipsverdier, etterfulgt av et betydelig dårligere LPG og ammoniakk marked for Solvangs største skip. Det var forventet at LPG markedet skulle få en korrigering i 2016, men fallet kom tidligere og falt raskere enn forventet. En kombinasjon av mange nybyggleveringer, sammen med manglende arbitrasje mellom vest og øst, presset markedet fra to sider. Solvang hadde en stor del av flåten på kontrakt, og unngikk dermed et like stort inntjeningsfall som markedet, men skip på flytende kontrakter, og enkelte nye kontrakter reflekterer et betydelig dårligere marked med rater ned mot operative kostnader. 

Konsernet fikk et overskudd før skatt på NOK 108,2 mill mot NOK 171,6 mill i 2015. Kontantstrømmen var positiv med NOK 3,9 mill mot NOK 38,4 mill i 2015. Årets skattekostnad var på NOK 2,0 mill, og konsernet fikk et overskudd etter skatt på NOK 106,2 mill mot NOK 168,9 mill i 2015.

Styret foreslår å ikke dele ut utbytte for 2016 på grunnlag av markedsutsikter, kapitalforpliktelser og muligheter for nye motsykliske investeringer.

Neste