Virksomheten

Konsernet har aktivitet innen to hoved­segmenter, Skipsdisponering og Skips­eierskap gjennom deltakelse i partrederier. Sistnevnte kan deles inn i tre undersegmenter for transport av Liquified Petroleum Gas (LPG), ammoniakk (NH3) og petrokjemiske gasser;

  • 12.000 cbm – 17.000 cbm skip (Semiref/Ethylen)
  • 38.000 – 60.000 cbm fullkjølte LPG-skip (MGC/LGC)
  • 75.000 – 84.000 cbm fullkjølte LPG skip (VLGC)

Rederiet har hovedkontor i Stavanger og drift av alle skip, både operasjonelt og teknisk, foregår ut fra selskapets fullt integrerte rederiorganisasjon.

Konsernet har i tillegg bemanningskontor i Manila, Filippinene.   

Rederiet opererer og har eierinteresser ved årsslutt i totalt 21 skip. Videre har konsernet eierinteresser i to 78.700 cbm Panamax VLGC skip, med levering i 2017.  

Neste