Markedet

Semiref/Etylenskip

I dette undersegmentet inkluderes semi-ref og etylenskip over 8.000 cbm. Konsernet disponerer 6 skip i dette undersegmentet, hvor tre av skipene er på lengre timecharter til 2019/2020, mens de resterende 3 hovedsakelig opererer i spotmarkedet, på korte timecharter og på flerreisekontrakter.

Konsernet med partnere, bestilte i mars 2017, fire 21.000 cbm etylen skip for levering i 2019. Skipene er bestilt med fult eksosrensesystem, oppfyller tier III nox utslippskrav, og vil være meget konkurransedyktige sett mot nye drivstoffregler fra 2020.

LGC/MGC

Dette undersegmentet er definert som fullkjølte LPG skip på 59.000 – 60.000 cbm. Flåten består av 9 LGC skip, hvor 3 ble levert i andre og tredje kvartal 2015. I tillegg er 1 MGC på 38.000 cbm levert i fjerde kvartal 2015 inkludert i dette segment. Alle skip opererer på TC med varierende lengde.

LGC nybyggene som ble levert i 2015 representerer en ny type LGC, med kortere skrog for å unngå ventetid i visse områder, og det ligger mye utviklingsarbeid bak skipene for å gjøre dem mest mulig energieffektive. Det er gjort endringer på blant annet skrogform, fremdriftsteknologi, bunnstoff og kjøleanlegg. Videre er skipene de første LGC LPG skip i verden med fullintegrert eksosrensesystem for både hoved- og hjelpemotorer. Dette betyr at skipene oppfyller alle eksisterende miljøkrav innen utslipskontrollområder (ECA) fra 2015, samt nye forventede globale krav fra 2020.

Etter to utrolig sterke år har vi sett LPG-markedet falle betydelig i løpet av første og andre kvartal, og forbli på et lavt nivå gjennom tredje og fjerde kvartal. Håpet om et normalt sterkt sommermarked uteble, og var det første klare bevis på at den forventede nedgangen var her og ville påvirke 2016 i større grad enn først antatt. Rater ved slutten av 2016 er tilnærmet halvert sammenlignet med begynnelsen av året.

VLGC

Dette undersegmentet er definert som fullkjølte LPG skip på 75.000 – 84.000 cbm. Solvang disponerer totalt 5 skip i dette undersegmentet, med ytterligere to skip i bestilling. Gruppen har to Panamax VLGC skip på 75.000 cbm, ett VLGC skip på 82.000 cbm, og to VLGC skip på 84.000 cbm.

Panamax VLGC’ene er bygget spesielt for markedet for transport av LPG fra Atlanterhavs-området og Mexicogulfen til vestkysten av Mellom-Amerika. På grunn av Panamax egenskapene har de også i 2016 hatt bedre TC inntjening enn VLGC skipene generelt. Begge skipene er i løpet av 2016 sluttet på nye avtaler. ”Clipper Victory” er på TC frem til august 2017 med opsjon ut året, mens ”Clipper Sirius” er på TC ut 2017 med opsjon for ytterligere 1+1+1 år.

Clipper Sun på 82.000 cbm er på TC frem til oktober 2017, Clipper Quito på 84.000 cbm på TC frem til desember 2017, og Clipper Posh på 84.000 cbm er på TC frem til desember 2018.

VLGC undersegmentet var sterkest påvirket av fallet i LPG markedet. Opptil tre av skipene var på flytende kontrakt i løpet av 2016 og fikk en umiddelbar justering av ratenivå som mot sommeren var nede på nivå med operative kostnader.

Neste