Fremtidsutsikter

Etylenflåten har god kontraktsdekning og segmentet ser lovende ut for året og videre fremover. Flåtebalansen er som alltid en utfordring, men med kanselleringer ved verft i Kina, er denne nå mer i balanse de neste år enn ved inngangen til 2016.  

For de fullkjølte skipene (VLGC og LGC), ble 2016 året markedet snudde etter flere år med god inntjening. Markedet er preget av ubalanse med for mange nybygg, men også i form av manglende arbitrasje mellom regioner. Den manglende arbitrasjen kommer som en følge av vedvarende lav oljepris, hvor prisen på LPG i Asia er sterkt korrelert til absoluttprisen på olje, mens LPG i USA er drevet av flere faktorer som for eksempel lagerbeholdning, internt forbruk og andre framtidsutsikter. Denne ubalansen må gjennomrettes, noe som vil ta tid, og det er forventet at rater for 2017 blir på et utfordrende nivå innen hele LPG segmentet.

Selskapet hadde ved årsskifte en kontraktsdekning på 85% for 2017 for hele flåten, med et skip som opererer i spotmarkedet, og fire skip som potensielt blir ledig senere i 2017.

Neste