Nøkkeltall

Antall skip v/s lastekapasitet

Investeringer (mill USD)

Resultatutvikling (mill NOK) før skatt

Flåtens alder

   

Finansielle nøkkeltall (mill NOK)

A B C D E F G H I J K L
Nøkkeltall etter bruttometoden, ref note 3 i konsernregnskapet          
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
                       
Driftsinntekter mill. NOK 502.2 480.9 324.2 249.1 263.2 202.4 159.6 170.4 163.8 166.7
Driftskostnader ekskl. avskr./nedskrv. mill. NOK 203.7 199.4 161.3 146.9 138.7 108.5 113.5 127.8 119.8 88.4
Avskrivninger/nedskrivninger mill. NOK 166.2 86.6 47.6 49.9 47.7 41.6 49.5 76.1 45.4 20.1
Driftsresultat mill. NOK 132.4 194.9 115.3 52.3 76.8 52.3 -3.5 -33.4 -1.4 58.2
Netto finansposter mill. NOK -24.2 -23.4 -7.0 11.5 -12.6 -38.2 2.8 21.9 -121.8 -11.8
Resultat før skatt mill. NOK 108.2 171.6 108.4 63.8 64.1 14.2 -0.7 -11.5 -123.2 46.4
Årsresultat mill. NOK 106.2 168.9 102.8 65.7 55.5 -22.5 13.8 119.9 -151.6 47.3
Netto kontantstrøm mill. NOK 3.9 38.4 33.9 -3.9 5.4 36.1 -0.6 -5.0 -4.6 -7.4
Totalkapital ihht bruttometoden mill. NOK 2 400.6 2 638.3 1 790.2 1 550.0 1 290.1 1 378.8 1 576.3 1 608.4 1 911.1 1 108.0
Egenkapital mill. NOK 1 192.5 1 164.8 849.8 626.1 533.0 498.7 512.6 508.3 446.9 615.3
Egenkapital % 49.68% 44.15% 47.47% 40.40% 41.31% 36.17% 32.52% 31.61% 23.39% 55.53%
           
         
NØKKELTALL PER AKSJE                      
Pålydende pr aksje 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
         
Kurs 31.12 (markedskurs iht ligning)   27.00 31.90 22.50 20.25 19.20 18.40 19.00 17.50 17.50 27.20
Fortjeneste pr aksje   4.42 7.02 4.44 2.62 2.63 0.58 -0.03 -0.47 -5.08 1.91
Resultat pr aksje   4.34 6.91 4.21 2.69 2.28 -0.93 0.57 4.94 -6.25 1.95
Kontantstrøm pr aksje   0.16 1.57 1.39 -0.16 0.22 1.48 -0.02 -0.21 -0.19 -0.30
Utbytte pr aksje   0.00 2.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
Kurs/fortjeneste pr 31.12   6.11 4.55 5.07 7.74 7.29 31.53 -683.00 -36.86 -3.44 14.22
         
         
KURSUTVIKLING                      
Pålydende pr aksje 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Høyeste børskurs   34.50 34.00 26.00 24.00 20.90 25.00 22.00 20.00 32.00 36.90
Laveste børskurs   22.90 21.00 20.20 16.00 14.10 18.10 14.40 17.00 19.00 29.00
                       
Vektet gjennomsnittlig antall aksjer   24 493 775 24 450 653 24 403 578 24 372 413 24 332 859 24 332 859 24 264 427 24 247 468 24 247 468 24 239 703
                       
                       
Formler benyttet ved beregning av nøkkeltall                      
                       
Egenkapital %: Bokført egenkapital                
  Totalkapital iht bruttometoden                    
                     
Fortjeneste pr aksje Resultat før skatt                
  Gjennomsnittlig antall aksjer                    
                       
Resultat pr aksje: Årsresultat                
  Gjennomsnittlig antall aksjer                    
                       
Kurs/fortjeneste: Kurs pr 31.12                
  Resultat før skatt pr aksje