Disponering av morselskapets resultat

Solvang ASA fikk et resultat på TNOK 7 223.

Styret foreslår følgende disponering:                                      

Overført til annen egenkapital:   TNOK               7 223

Morselskapets bokførte egenkapital utgjorde ved årets utgang TNOK 521 616 (TNOK 503 168). 

Neste