Hendelser etter balansedagen

I mars 2017 ble det kontrahert fire 21k cbm Etylenskip for levering i 2019.

Det er ingen andre hendelser etter balansedagen av vesentlig karakter.

Neste