Result

A B C D
Profit & Loss | Solvang Group
Amounts in NOK 1 000  
  Note 2016 2015
Management fee 12 78 438 83 994
Resultat fra investering i tilknyttet selskap   0 0
Reiseavhengige kostnader   0 0
Total operating income 78 438 83 994
Salaries and other personnel expenses 10,11 48 630 61 009
Skipsrelaterte driftskostnader 0 0 0
Depreciation 15 1 209 1 036
Nedskrivning skip 0 0 0
Other operating expenses 10 17 684 15 965
Total operating expenses   67 523 78 010
Ship owning companies equity method 3,4,5 69 177 166 564
Loss sale of share in ship owning company 3,4,5 16 392 0
Operating result 96 484 172 548
Financial income and cost
Nedskriving datterselskap   0 0
Skipsselskaper egenkapitalmetoden   0 0
Skipsselskaper til virkelig verdi   0 0
Other affiliated companies equity method 6 85 -688
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0 0
Annen renteinntekt 0 0 0
Agio 0 0 0
Other financial income 7,12 26 724 9 049
Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm. 0 0 0
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 0 0
Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 0 0
Rentekostnader 0 0 0
Disagio 0 0 0
Urealisert agio pantegjeld 0 0 0
Other financial expenses 8 -15 140 -9 350
Net financial items 11 669 -989
Ordinary result before tax 108 153 171 559
Tax on ordinary result 9 1 958 2 706
Ordinært resultat   106 195 168 853
       
Ekstraordinær inntekt   0 0
Ekstraordinær kostnad   0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat   0 0
    0 0
       
Net profit / (loss) for the year 106 195 168 853
Earnings per share (whole NOK) 14 4.34 6.91
Diluted earnings per share (whole NOK) 14 4.31 6.85
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Earnings of the period 106 195 168 853
Items that will not be reclassified to profit or loss
Remeasurements pension liability -1 293 11 618
Tax effects of remeasurements pension liability 323 -3 137
Items that may be reclassified to profit or loss
Omregningsdifferanser datterselskap i utenlandsk valuta   0  
Omregningsdifferanser tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden   0 0
Translation differences ship owning companies etc. 5,6,15 -29 915 161 145
Tax effects of translation differences ship owning companies 0 0
Comprehensive income to the shareholders of Solvang ASA 75 310 338 479