Balance

A B C D
Balance Sheet | Solvang Group
 
Amounts in NOK 1 000 Note 31.12.2016 31.12.2015
ASSETS
Fixed Assets
Intangible fixed assets
Forskning og utvikling   0 0
Konsesj., patenter, lisenser, varemrk. o.l rettigh.   0 0
Deferred tax asset 9 3 101 3 111
Goodwill   0 0
Other intangible assets   0 0
Total intangible fixed assets 3 101 3 111
Tangible fixed assets
Maskiner og anlegg   0 0
Share of Newbuild contract 20 0 37 549
Office equipment, furniture etc. 15 3 118 3 666
Total tangible fixed assets 3 118 41 215
Financial fixed assets
Investeringer i datterselskap   0 0
Investments ship owning companies equity method 3,4,5 1 055 218 1 173 492
Lån til foretak i samme konsern   0 0
Investments in affiliated companies 6 333 314
Loan to ship owning companies 12,16 29 604 0
Investeringer i aksjer og andeler   0 0
Obligasjoner og andre fordringer   0 0
Other shares 20 20
Total financial fixed assets 1 085 175 1 173 826
Total fixed assets 1 091 393 1 218 153
Current Assets
Bunkers / smøreolje etc.   0 0
    0 0
Receivables
Kundefordringer   0 0
Kortsiktige fordringer konsernselskap   0 0
Prosjekter i arbeid   0 0
Other short term receivables 12,13,16 21 680 28 767
Total receivables 21 680 28 767
Investments
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern   0 0
Listed investments 7,8,20 0 0
Markedsbaserte obligasjoner   0 0
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter   0 0
Andre finansielle instrumenter   0 0
Total Investments 0 0
Cash and bank deposits 13 134 426 130 573
Total current assets 156 105 159 340
TOTAL ASSETS 1 247 499 1 377 492
EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Paid-in capital
Share capital 18 123 264 123 264
Treasury shares 19 -795 -1 011
Total paid-in capital 122 469 122 253
Retained earnings
Fond for vurderingsforskjeller   0 0
Other equity, unrecognized   257 773 288 658
Retained earnings 812 248 753 936
Minoritetsinteresser   0 0
Total retained earnings 1 070 021 1 042 593
Total equity 18 1 192 490 1 164 847
Liabilities
Provisions
Pension liabilities 11 12 933 17 883
Utsatt skatt   0 0
Andre avsetninger for forpliktelser   0 0
Earnings shipping co-operation partners   0 0
Total provisions 12 933 17 883
Long term liabilities
Konvertible lån   0 0
Langsiktige lån til konsernselskap   0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner   0 0
Other long term liabilities 17 0 0
Total long term liabilities 0 0
Current liabilities
Konvertible lån   0 0
Sertifikatlån   0 0
Liabilities to financial institution 17 8 001 45 842
Leverandørgjeld   0 0
Kortsiktig gjeld konsernselskap   0 0
Tax payable 9 2 654 1 292
Public duties paytable   7 892 9 363
Utbytte   0 0
1. års avdrag pantegjeld   0 0
Other short term liabilities 12 23 529 138 265
Total current liabilities 42 076 194 762
Total liabilities 55 009 212 645
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 1 247 499 1 377 492
    13 8
       
Stavanger, 24th April 2017

  SignSolvang2013_eng